Vabilo k prijavam na seminar Bližnjica do sodobnega plesa in gledališča giba

V okviru kulturne vzgoje bo Zavod EN-KNAP konec aprila prihodnje leto organiziral tudi izobraževanje pedagoških delavcev z naslovom Bližnjica do sodobnega plesa in gledališča giba v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport in Zavodom RS za šolstvo. Program izobraževanja je v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.

Seminar je namenjen učiteljem osnovnih in srednjih šol (seminar ni vezan na učni predmet).

Namen usposabljanja je:
- predstavitev sodobnega plesa in gledališča giba in seznanitev udeležencev usposabljanja z osnovami nastanka plesne predstave;
- usposabljanje sodelujočih za izbiro in evalviranje plesne ustvarjalnosti;
- seznanitev udeležencev z možnostjo sodelovanja s kulturnimi institucijami;
- spoznavanje novih pristopov k analizi plesnih predstav in posredovanje zananja s tega področja na medpredmetnem nivoju
- doživeti inovativne metodične postopke za razlago umetiškega dela.

Program usposabljanja spodbuja uporabo sodobnih didaktičnih pristopov, ter uporabe raznovrstnih metod, celovit pristop k poučevanju in učenju ter primer izvedbe medpredemtnega in kurikularnega povezovanja skozi manj uporabljene vsebine in oblike poučevanja. Delo na seminarju bo potekalo v obliki frontalne predstavitve, dela v parih ali manjših skupinah in praktične delavnice. Predavatelji na seminarju so med najbolj vidnimi teoretiki in praktiki s področja sodobnega plesa pri nas.


Organizator in izvajalec programa je mednarodno uveljavljeni produkcijski Zavod EN-KNAP, ki je v evropskem prostoru uveljavil lastno estetiko, pritegnil mednarodno mrežo koproducentov ter ustvaril nekaj najbolj priznanih in odmevnih del sodobnega plesa zadnjih dveh desetletij. Program Zavoda EN-KNAP vse od njegove ustanovitve finančno podpirata tudi Ministrstvo za kulturo RS in Mestna občina Ljubljana – oddelek za kulturo.


Rok prijave: 2. april 2013
Datum izpeljave: 18. april 2013
Seminar bo potekal v Centru kulture Španski borci, Zaloška 61, 1110 Ljubljana. 

Več informacij in prijave:

Vida Trilar
tel.: (01) 400 52 33
e-pošta: vida.trilar(at)gov.si

Nataša Miklič
tel.: 01 400 53 27
e-pošta: natasa.miklic(at)gov.si


Arhiv novic