CALL FOR APPLICATIONS

EN-KNAP Productions

calls for applications for

- free-of-charge training for THEATRE TECHNICIAN, which will encompass skilss from the areas of theatre and set design, light and sound,

and

- free-of-charge training for LIGHT, SOUND AND VIDEO DESIGNER.

No previous training or education is required for applicants to Theatre Technician Training. For Designer Training previous experience, training or education is required (studies of comparable courses, attendance at workshops or practical experience in these areas).

The Training is intended for the members of national minorities and minority groups in Slovenia. Courses will be carried out in the Slovenian and party in the English languages between October2013 and August 2014 in Španski Borci Cultural Centre, Zaloška 61, Ljubljana. The number of posts available is limited. 

Candidates are required to send a short CV and letter of motivation to karmen.kerzar@en-knap.com no later than 14 September.


Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, prednostne usmeritve »Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti«.

Zavod EN-KNAP
Metelkova 6, 1000 Ljubljana
T: 01 620 87 84

 

News archive