Zaključek projekta Gledališče mene išče

20. 8. 2014 se v Španskih borcih s sklepno produkcijo zaključuje projekt Gledališče mene išče – Raziskujem in oblikujem zvok, svetlobo, oder in video. Gre za brezplačno usposabljanje za gledališkega tehnika in za oblikovalca svetlobe, oblikovalca zvoka in oblikovalca videa, ki je bilo namenjeno pripadnikom narodnih in manjšinskih skupin v Sloveniji. Od julija 2013 do avgusta 2014 je potekalo v organizaciji Zavoda EN-KNAP, upravitelja Španskih borcev, in s podporo Evropskega socialnega sklada.

Program se zaključuje v sredo, 20. 8. ob 20h, s predpremiero predstave Othello - Shakespeare in Tango avtorjev Blaža Bertonclja in Andreje Podlogar, ki je nastala z oblikovalsko in tehnično podporo tečajnikov. Predstavi sledi otvoritev razstave, ki prikazuje fotografske utrinke z izobraževanj.Vstop na predstavo je prost.

Pri oblikovalcih (zvoka, svetloba, odra in videa) gre za poklice, ki so nepogrešljiv del ožje ustvarjalne in avtorske ekipe v performativnih umetnostih. Prav tako si ne moremo zamisliti gledaliških in plesnih predstav ali koncertov brez tonskih, lučnih in scenskih tehnikov.

V projektu smo tehnikom in oblikovalcem podali celovit vpogled v nastanek produkcije skozi vse faze, od prvega sestanka z avtorji do premiere, kandidati pa so sodelovali tudi na krajših delavnicah in produkcijah, ki širijo obzorja njihovega tehničnega znanja.

Program je uspešno zaključilo 22 tečajnikov, ki so se udeležili usposabljanja za gledališkega tehnika in 9 tečajnikov, ki so zaključili program za oblikovalca zvoka, svetlobe, odra ali videa.

Cilj projekta Gledališče mene išče, ki je bil zasnovan kot nadgradnja EN-KNAP-ovega projekta Postajam kreativen – spoznavam zvok svetlobo in oder iz let 2010-11 – je bil zapolniti vrzel na področju umetniške produkcije. Pri nas doslej namreč ni bilo formalnega izobraževanja in usposabljanja za tehnične poklice, obenem pa je malo ponudbe tudi na področju formalnega izobraževanja za poklic oblikovalec. Dolgoročno se to odraža v upadanju zanimanja za tovrstne poklice v kulturi, njihovem degradiranju in prekvalificiranju. V Zavodu EN-KNAP smo v 21-letnem delovanju imeli priložnost sodelovati z velikim številom tehnikov in oblikovalcev v Sloveniji in tujini, od leta 2009 pa kot upravitelj Centra kulture Španski borci vsakodnevno aktivno sodelujemo s tovrstnimi kadri.

Udeležence programa je po teoretičnih in praktičnih vidikih usposabljanja vodila ekipa priznanih domačih in tujih strokovnjakov – Blaž Bertoncelj, David Burrows, Luka Curk, Damjan Delak, Vadim Fiškin, Tomaž Grom Jernej Guštin, Karmen Klučar, Miran Mohar, Luka Prinčič, Peter Purg, Matej Turnšek, Luka Umek in Jure Vlahovič in priznani oblikovalec svetlobe Jaka Šimenc, ki je tudi vodja strokovnih vsebin usposabljanja.

V okviru projekta so se kandidati seznanili tudi s sistemom nacionalne poklicne kvalifikacije, ki ponuja možnost ovrednotenja in potrditve spretnosti in znanj, pridobljenih z neformalnim učenjem, kandidati pa bodo po zaključni produkciji za določena opravljena dela prejeli tudi potrdila.
In the season of 2013-14, EN-KNAP Productions, the manager of Španski Borci Cultural Centre, organises free-of-charge training and education programme Gledališče mene išče - raziskujem in oblikujem zvok, svetlobo, oder in video.

The education and training programme, which is partly funded by the European Social Fund, is intended for national minorities and minority populations in Slovenia. It encompasses two levels: the level Theatre Technician and the level Designer. The theoretical and practical courses will take place in Španski Borci, Ljubljana.

Various types of productions, such as dance performances or concerts, cannot be imagined without sound and light design, and increasingly not without video. The sound, light and video designers are thus an integral part of the creative team. The project will provide with a view into all stages of production, from the first meeting with authors to the premiere, while the candidates for Designer will also participate in workshops and other smaller-scale productions, thus expanding their technical knowledge.

The technical realization of the event is the domain of theatre technicians who prepare the stage, set up and direct stage lights, and create and manage the sound system. Within the project, the candidates for Theatre Technician will acquire skills and knowledge in the areas of sound, light, video and scenography.

The project has been created by EN-KNAP Productions with 20 years of international and domestic experience in performing art production; we have collaborated with a vast number of theatre technicians and designers in Slovenia and abroad, while we work with these profiles daily in Španski Borci Cultural Centre.

In Slovenia, there is currently no formal training for these technical professions, while there is also scarce formal training available for designers. Candidates interested in this type of work were left to their own resourcefulness, while the profession itself was becoming devalued. With this in mind, EN-KNAP designed the project as an upgrade to its previous project Becoming Creative, which was realized in 2010/11.

Within Gledališče mene išče the candidates will also be presented the Slovenian system of National Vocational Qualification, which enables the verification and certification of skills and knowledge obtained via informal training and education.


Arhiv novic