Ekipa
Direktor Zavoda EN-KNAP ter
umetniški vodja skupine EN-KNAP Group
in Centra kulture Španski borci
Iztok Kovač
+386 (0) 1 620 87 85
Poslovna direktorica Španskih borcev in Zavoda EN-KNAP
Marjeta Lavrič
+386 (0) 1 620 87 85
Umetniški vodji EN-KNAP Group in Vodji vaj
Ana Štefanec Knez, Luke Thomas Dunne
+386 (0) 41 822 599
Vodja financ
Julija Travančić
+386 (0) 1 620 87 84
Strokovna sodelavka za finančno in poslovno vodenje
Zala Česnik
+386 (0) 1 620 87 84
+386 (0)41 843 510
Producentka
Karmen Keržar
+386 (0) 1 620 87 83
Programsko vodenje in koordinacija
izobraževalnih dejavnosti, najem dvorane
Katja Gabrijelčič
+386 (0) 1 620 87 83
+386 (0)41 870 909
Odnosi z javnostmi in trženje
Nina Smerkol
+386 (0) 1 620 87 83
+386 (0) 51 214 400
Trženje in produkcija
Goran Pakozdi
+386 (0) 1 620 87 86
+386 (0) 40 463 762
Tehnični koordinator
Jaka Šimenc
+386 (0) 1 620 87 81
Tehnik
Omar Ismail
Tehnik
Hotimir Knific
Tehnik
Leon curk
Tehnik
Gal Škrjanec Skaberne
Tehnica
Špela Škulj
Tehnik
Aleksander Plut
Gospodar hiše, vzdrževalec
Sehad Plavotić
+386 (0) 1 620 87 81