Otroci in mladina
Andrej Lamut
Slika
Andrej Lamut
Slika
Andrej Lamut
Slika
Andrej Lamut
Slika
Andrej Lamut
Slika
Andrej Lamut
Slika
Iztok Kovač
Pozor Hud Ples 2: Vrnitev Legend
Datum: 05.03.2015
Center kulture Španski borci, Ljubljana
O predstavi

Didaktično-reflektivna predstava POZOR HUD PLES 2: VRNITEV LEGEND je mednarodna razširitev predhodne didaktične plesne uspešnice Pozor, hud Ples!, ki si jo je v Sloveniji ogledalo že blizu 10.000 obiskovalcev.

Predstava, ki razbija mit o odtujeni nedostopnosti sodobnega plesa in njegovi zaprtosti vase, saj na sodoben način komunicira z gledalcem, ples predstavi kot del sodobnega urbanega utripa življenja in ga prevaja v dostopen jezik, na katerega niso imune niti druge oblike »mobilne kulture«.

»Kaj je sodobni ples?« Na videz nedolžno in preprosto vprašanje zna nenadoma povzročiti precej zmede. POZOR, HUD PLES 2: VRNITEV LEGEND se ga loti celostno in praktično, vprašanje o sodobnem plesu testira v razmerju do utripa sodobnega življenja in ga – to je morda najpomembneje – uprizarja skozi sam medij sodobnega plesa.

»Vrnitev Legend« je didaktični pripomoček v obliki plesne predstave, ki kronološko in pregledno predstavi zgodovino sodobnega plesa ter se razvija v pravo plesno avanturo oziroma akcijsko pustolovščino s sodobnimi prijemi. Gledalca vpelje v genezo sodobnega plesa s predstavitvijo cele vrste plesnih legend z zvenečimi imeni ter s serijo ilustrativnih koreografskih podob in plesnih stilov iz različnih obdobij (najse se vse – od baleta, predstavnikov modernega plesa, avantgardistov oziroma postmodernega plesa do plesnega oziroma fizičnega gledališča).

Opravka imamo z živo zgodovino, ki je z različnimi koreografskimi pisavami vpisana v plesalčevo/gibalčevo telo, in se dogaja pred gledalci tukaj in zdaj. EKG+ s serijo primerov iz svetovnega plesnega repertoarja uprizorijo več predstav v eni sami, medtem ko od samega začetka razvoja odrskega plesa menjavajo slikovite in historično značilne kostume, se vztrajno izvijajo iz primeža različnih formalizacij, kodifikacij giba in tehničnih predpisov. Zgodovina sodobnega plesa se ponuja kot živa zgodovina postopnega osvobajanja sodobnega plesa in njegovega avtonomnega telesa.

Predstava ne pristane na nehvaležno marginalizacijo sodobnega plesa, prej njegovo zgodovino prikaže kot vztrajen boj in proces izoblikovanja sodobnega plesa v samostojno in samosvojo odrsko umetnost. Vendarle se je prav z odgovori na vprašanje: »Kaj je to sodobni ples?« nenehno revolucioniralo pogled nanj. Sodobni ples v zavesti gledalcev prikaže kot trdoživo, uporno in vedno bolj aktualno prakso svobode, ki ne pristaja niti na vnaprejšnje kalupe in omejitve niti na življenje v senci drugih umetnosti.

Za izogibanje sodobnemu plesu pravzaprav ni nobenega razloga več. In tukaj se odgovor na vprašanje: »Kaj je to, sodobni ples?« pravzaprav šele začenja.

(Nika Leskovšek)

Ustvarjalci
Koncept in režija: Iztok Kovač
Ustvarjalci in izvajalci: Luke Thomas Dunne, Ida Hellsten, Lisa Magnan, Bence Mezei, Noriko Nishidate, Anja Rupnik, Ana Štefanec, Tamás Tuza
V predstavi so bili uporabljeni tudi prirejeni izseki iz predstav in filmov produkcije EN-KNAP, avtorjev: Iztoka Kovača (OTTETTO, Kraljestvo za Konja, S.K.I.N), Matjaža Zupančiča (20th Century Fog – Megla stoletja), Simoneja Sandronija (Nekje vmes, Junaki brez kril), Csabe Molnárja (Dramaturgija upora), Saša Podgorška (Vašhava)
Video/grafično oblikovanje: Komposter / Glasba: Drago Ivanuša, Tomaž Grom, John Zorn, Johann Sebastian Bach, Fabritio Caroso, Jean-Philippe Rameau, Léo Delibes, Igor Stravinski, Jerome Kern, Gaetan van den Bergh, Charo Calvo, Miquel Casaponsa / Filmi: Sašo Podgoršek / Oblikovanje svetlobe: Luka Curk / Scenografija: Iztok Kovač, Luka Curk, Komposter / Kostumografija: EnKnapGroup / Artikulacija vsebin: Iztok Kovač, Tanja Skok, EnKnapGroup / Vodja vaj in rekonstrukcija historičnih plesov: Tanja Skok / Branje besedil: Nada Vodušek / Tehnična izvedba: Luka Curk, Omar Ismail, Hotimir Knific / Izdelava kostumov: Katarina Škaper, Marija Pogačnik
Fotografije: Andrej Lamut / Izvršna produkcija: Karmen Keržar
Produkcija: Zavod EN-KNAP
S podporo: Mestna občina Ljubljana - Oddelek za kulturo
Sponzor: MK Light & Sound

Projekt poteka v okviru operacije Nove karierne perspektive II. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov, razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti« prednostne usmeritve »Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti«.

Pri nastajanju predstave smo se opirali na uvodni nagovor Emila Hrvatina in prispevek Johna Martina (Značilnosti modernega plesa) iz zbornika »Teorije sodobnega plesa« (2001) ter prispevek Bojane Kunst (Avtonomno telo) iz zbornika »Nemogoče telo« (1999). Zbornika sta izšla pri založbi Maska.

Zahvaljujemo se Johnu Zornu za prijazno dovoljenje za uporabo glasbenih del: The Prestidigator, Ujaku in Snagglepuss z albumov Naked City in Torture Garden (1990). Skladbo Oktet Igorja Stravinskega izvaja Ansambel Akademije Branimija Slokarja, dirigentka Živa Ploj Peršuh.

Mimoidoče na ulici so spraševali: Miha Brajnik, Marjeta Lavrič, Julija Travančić in Katja Gabrijelčič.

Renesančna obleka je zasebna last Ane Štefanec, oblikovala jo je Jasna Vastl. Baročno obleko sta oblikovali Tanja Skok in Katarina Škaper. Baletna obleka je last SNG Opere in baleta Ljubljana.

Za pomoč in svetovanje pri nastajanju predstave se zahvaljujemo: Janezu Janši, Blažu Lukanu, Matjažu Zupančiču in Mateji Rebolj.