Programski sklopi
V produkciji Zavoda EN-KNAP pomemben segment tvorijo predstave in dejavnosti sodobnega plesa ter uprizoritvenih umetnosti tudi za mladostnike in otroke, pri katerih sodelujemo z vrhunskimi ustvarjalci in mentorji, prisotnimi tudi na najbolj prestižnih evropskih odrih.

Skupaj s koprodukcijskimi partnerji raznovrstne predstave in dejavnosti na domiseln način povezujemo s kulturno umetnostno vzgojo ter zapolnjujemo vrzel v izobraževanju, ki nastaja z odsotnostjo sodobne umetnosti znotraj šolskih kurikulov.

Sodobni ples približujemo mladim gledalcem na svež in vznemirljiv način, s ponudbo visoko kakovostne produkcije, sodobne tehnologije in prepletom didaktičnih pristopov, za katere je značilna odprtost različnim ciljnim skupinam, inkluzivnost, komunikativnost in spodbujanje kreativnosti.